ГоловнаПрофорієнтаційна роботаПрофорієнтація та професія

Профорієнтація та професія

Професія в житті кожної людини є однією з основних категорій, оскільки багато в чому визначає його подальшу долю і самореалізацію.

За Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» професії класифікуються за розділами: Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі); Професіонали; Фахівці; Технічні службовці; Працівники сфери торгівлі та послуг; Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства; Кваліфіковані робітники з інструментом; Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин; Найпростіші професії.

Профорієнтаційні тести

Від Державної служби зайнятості

Визначення професійної спрямованості за методикою Є. Клімова
Визначення професійної спрямованості за методикою Д. Голланда
Визначення орієнтації професійної кар’єри – опитувальник “Професійна кар’єра”
Визначення мотивації до успіху за методикою Т. Єлерса

Від сайту Вибір професії та пошук роботи

Методика визначення загальних творчих здібностей людини
Методика дослідження спеціальних здібностей людини
Диференцiйно-дiагностичний опитувальник
Професiйно-дiагностичний опитувальник